Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Digitala boksamtal

Att få samtala om de böcker man läst är något som jag uppskattar. Jag tror att den egna läsningen vidgas när man ges möjlighet att få samtala om den med andra. Nya perspektiv kan läggas till de egna och de oklarheter som funnits i texten kan få svar när andra berättar om sin tolkning. Jag är inte ensam om denna tanke. Aidan Chambers, en av mina husgudar, betonar samtalets betydelse (se exempelvis Böcker inom och omkring oss ). Likaså gör Sven-Eric Liedman i debattartikeln som publicerades i Dagens Nyheter ,  https://www.dn.se/kultur/vi-lever-i-en-tid-som-kraver-goda-lasare/ den 16 februari. Liedman skriver  "Det är det eftertänksamma, respektfulla samtalet som kanske är viktigast. Man byter reflektioner med varandra.".  Jag kan inte annat än instämma. Man kan nästan tro att Liedman lyssnat på mina elevers tankar om boksamtal. De har bland annat uttryckt följande: I debattartikeln lyfter Liedman också fram vårt moderna samhälle, digitaliseringen och allt det som pockar på vår

Senaste inläggen

Hur får vi barn och unga att läsa?

Att dela sin läsning

Läsningen i fokus

En summering av arbetsåret 2020

LÄS-året 2020 - En sammanfattning

LÄS-året 2020 - Favoriter bland årets ungdomsböcker och deckare

LÄS-året 2020 - favoriter bland årets bilderböcker och kapitelböcker

Vi samtalar om det lästa och vår förståelse för texten fördjupas!

Skönlitteratur i värdegrundsarbetet

Tips och idéer när man bedriver distansundervisning