Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Jag läser bara när jag måste!

De senaste veckorna har det kommit ett par rapporter som handlar om barns och ungas läsning. Jag tänker på  Ett läsvänligt land  och Generation ekvation . I båda dessa framkommer det: att barn och unga har en förhållandevis negativ attityd till läsning att lusten att läsa minskar och har minskat de senaste åren att det finns skillnader mellan pojkar och flickor (kopplat till hur mycket man läser men också inställning till läsning) att många barn och unga bara läser när de måste läsa Det är tung läsning och därför känns det bra att det tas ett nytt krafttag kring barns och ungas läsning. Regeringen har beslutat om skrivelsen Barns och ungas läsning och den ska under kommande vecka lämnas in till riksdagen. I skrivelsen, som tagit sin utgångspunkt i Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället , lyfts bland annat följande insatser fram: inrättande av ett Läsråd ökad samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola en fortsatt satsning på

Senaste inläggen

Digitala boksamtal

Hur får vi barn och unga att läsa?

Att dela sin läsning

Läsningen i fokus

En summering av arbetsåret 2020

LÄS-året 2020 - En sammanfattning

LÄS-året 2020 - Favoriter bland årets ungdomsböcker och deckare

LÄS-året 2020 - favoriter bland årets bilderböcker och kapitelböcker

Vi samtalar om det lästa och vår förståelse för texten fördjupas!

Skönlitteratur i värdegrundsarbetet